PUBLIKACIJE

Pratite publikacije Centra za kriznu politiku i reagovanje

OPŠIRNIJE…

PUBLIKACIJE

Pratite publikacije Centra za kriznu politiku i reagovanje

OPŠIRNIJE…

LJUDI GEJMA: Neregularno kretanje i rizici
26.08.2021.

Drugo izdanje publikacije Ljudi „gejma“: Neregularno kretanje i rizici, na srpskom i na engleskom jeziku. Publikacija istražuje rizike i izazove koji prate kretanje nepraćene dece i mladih izbeglica i migranata na putu ka Evropi. Izradu publikacije podržao je Državni sekretarijat za migracije (SEM) Švajcarske Konfederacije.

download link: Ljudi gejma SR
download link: Game People EN

Protection through Cultural Mediation – Handbook
22.12.2020

Publikacija je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada Centra za kriznu politiku i reagovanje (CRPC-a) sa ljudima iz različitih zemalja i kultura, izbeglicama, tražiocima azila i migrantima. U njoj su predstavljene osnove i karakteristike kulturne medijacije u kontekstu izbegličke zaštite, kao i primeri iz prakse. Namenjena je zainteresovanim čitaocima i stručnoj javnosti. Publikacija je objavljena pod pokroviteljstvom UNHCR Srbija.

download link: Cultural Mediation Handbook.pdf

Between Closed Borders 2019
15.12.2020.

Pred čitaocima je publikacija „Između zatvorenih granica 2019“ koju, već treću godinu za redom, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) i Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) objavljuju pod pokroviteljstvom UNHCR Srbija. Ona analizira glavne izazove i trendove identifikovane u Beogradu i pograničnim oblastima na severu zemlje, gde ove dve organizacije sprovode deo aktivnosti sa tražiocima azila, izbeglicama i migrantima.

download link: Between Closed Borders 2019

GAME PEOPLE: Irregular migration and risks
26.11.2019.

U publikaciji Ljudi „gejma“: Neregularno kretanje i rizici, opisane su opasnosti i problemi sa kojima se susreću migranti i izbeglice na svom putu iz zemlje porekla ka zemljama Evropske Unije, a istražuje se i značaj koje rizici neregularnih migracija imaju za ovu populaciju. U fokusu publikacije su mladi migranti i izbeglice do 25 godina starosti i maloletnici koji su se na ovaj put uputili bez roditelja ili staratelja. Izradu publikacije podržala je Švajcarska Konfederacija kroz Državni sekretarijat za migracije (SEM).

download link: Game People.pdf

Irregular movement
26.11.2019.

Ova brošura predstavlja najčešće rizike sa kojima se migranti susreću na svom putu. Objavljena je na engleskom, farsi, paštu, urdu i arapskom jeziku i kreirana u saradnji sa Državnim sekretarijatom za migracije (SEM) Švajcarske Konfederacije.

download link: Irregular Movement English.pdf
download link: Irregular Movement Arabic.pdf
download link: Irregular Movement Farsi.pdf
download link: Irregular Movement Pashtu.pdf
download link: Irregular Movement Urdu.pdf

Džepni rečnik fraza
19.09.2019.

Dvojezični džepni rečnik fraza kreiran je sa ciljem da olakša svakodnevnu komunikaciju deci izbeglicama i migrantima koja putuju sama. Sastoji se od liste fraza na maternjem i srpskom jeziku, sa izgovorom. Rečnik je podržan od strane UNICEF Srbija i preveden na arapski, urdu, farsi i paštu jezik.

download link: Dictionary Arabic.pdf
download link: Dictionary Farsi.pdf
download link: Dictionary Pashto.pdf
download link: Dictionary Urdu.pdf

A Dangerous Journey
19.07.2019.

U okviru projekta podržanog od strane UNICEF-a u Srbiji, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CKPR) je objavio brošuru pod nazivom “A Dangerous Journey” namenjenu deci iz izbegličke i migrantske populacije koja putuju sama, bez pratnje roditelja ili staratelja. S obzirom da se radi o jednoj od najugroženijih kategorija izbeglica i migranata, koja je najčešće nedovoljno informisana o samom putovanju ili zemlji destinacije, ova brošura ima za cilj da im pomogne da steknu određena saznanja koja im mogu biti od koristi tokom samog putovanja, kao i za vreme boravka u Srbiji. Brošura je prevedena na pet jezika: farsi, arapski, paštu, urdu i engleski.

download link: English.pdf
download link: Farsi.pdf
download link: Arabic.pdf
download link: Pashto.pdf
download link: Urdu.pdf

Between Closed Borders 2018
16.07.2019.

Publikacija „Između zatvorenih granica 2018″ rezultat je zajedničkog rada i Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju (www.hcit.rs) i Centra za kriznu politiku i reagovanje. U njoj su predstavljena terenska iskustva sa posebnim osvrtom na Beograd i pogranična područja na severu zemlje, gde CKPR i HCIT sprovode svoje aktivnosti, kao i pregled stanja u kome se nalaze izbeglice i migranti u Srbiji tokom 2018. godine. Publikacija je objavljena pod pokroviteljstvom UNHCR Srbija.

download link: Between Closed Borders 2018.pdf

Between Closed Borders
02.07.2018.

Publikacija „Između zatvorenih granica” rezultat je zajedničkog rada Centra za kriznu politiku i reagovanje i Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju (www.hcit.rs) i objavljena je pod pokroviteljstvom UNHCR Srbija. U publikaciji je predstavljena analiza situacije u kojoj su se nalazile izbeglice i migranti tokom 2017. godine u Beogradu i pograničnim područjima na severu Srbije, sa posebnim osvrtom na probleme sa kojima se ova populacija suočava nakon zatvaranja „Balkanske rute” i pooštravanja migracionih politika. Neki od glavnih problema upravo su kolektivna proterivanja iz susednih zemalja, mesta neformalnih okupljanja na pomenutim lokacijama i zbrinjavanje ranjivih kategorija izbeglica i migranata.

download link: Between Closed Borders.pdf