CENTAR ZA KRIZNU
POLITIKU I
REAGOVANJE

START

CENTAR ZA KRIZNU
POLITIKU I
REAGOVANJE

START

NOVOSTI

PRATITE NAŠE AKTIVNOSTI

 

Publikacija „Između zatvorenih granica 2019″
15.12.2020.

Zajedno sa Humanitarnim centrom za integraciju i toleranciju (HCIT) i pod pokroviteljstvom UNHCR-a u Srbiji, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CKPR) pripremio je novu publikaciju „Između zatvorenih granica 2019“.

 

Podrška deci izbeglicama i tražiocima azila za učenje na daljinu
15.10.2020.

Uz podršku UNHCR-a Srbije tokom pandemije COVID-19, CRPC pruža podršku deci tražiocima azila i izbeglicama u Srbiji za učenje na daljinu i organizuje dodatne časove putem interneta kako bi povećao njihove izglede za bolju inkluziju i integraciju.

 

Donacija medicinske opreme Domu zdravlja Tutin
28.08.2020.

Centar za kriznu politiku i reagovanje se odazvao pozivu organizacije Impuls iz Tutina i uz svesrdnu pomoć i podršku Latter-day Saint Charities Serbia, Domu zdravlja u Tutinu donirao medicinsku opremu u vrednosti preko 1,7 miliona dinara.

GALERIJA

CRPC okom objektiva

POGLEDAJ

DONIRAJTE

Naš rad možete podržati donacijom na žiro račun: 160-457135-57 Banca Intesa