CENTAR ZA KRIZNU
POLITIKU I
REAGOVANJE

START

CENTAR ZA KRIZNU
POLITIKU I
REAGOVANJE

START

NOVOSTI

PRATITE NAŠE AKTIVNOSTI

 

Novi ciklus edukativno-kreativnih radionica
04.10.2021.

Počeo je novi ciklus umetničkih i frizerskih edukativno-kreativnih radionica. Uz podršku LDS Charities Serbia, u okviru projekta „Hand in Hand“ (Ruka ruci) deca bez pratnje i žene i devojke iz izbegličko-migrantske populacije imaju priliku da budu kreativni, da se međusobno druže i sarađuju, kao i da steknu korisna znanja.

 

Podrška deci izbeglicama i tražiocima azila za učenje na daljinu
15.10.2020.

Uz podršku UNHCR-a Srbije tokom pandemije COVID-19, CRPC pruža podršku deci tražiocima azila i izbeglicama u Srbiji za učenje na daljinu i organizuje dodatne časove putem interneta kako bi povećao njihove izglede za bolju inkluziju i integraciju.

 

Donacija medicinske opreme Domu zdravlja Tutin
28.08.2020.

Centar za kriznu politiku i reagovanje se odazvao pozivu organizacije Impuls iz Tutina i uz svesrdnu pomoć i podršku Latter-day Saint Charities Serbia, Domu zdravlja u Tutinu donirao medicinsku opremu u vrednosti preko 1,7 miliona dinara.

GALERIJA

CRPC okom objektiva

POGLEDAJ

DONIRAJTE

Naš rad možete podržati donacijom na žiro račun: 160-457135-57 Banca Intesa