CENTAR ZA KRIZNU
POLITIKU I
REAGOVANJE

START

CENTAR ZA KRIZNU
POLITIKU I
REAGOVANJE

START

NOVOSTI

PRATITE NAŠE AKTIVNOSTI

 

Objavljeni Standardi kulturne medijacije u zaštiti
14.01.2022.

U partnerstvu sa Vladom Švajcarske, a uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije (KIRS-a) i Agencije UN za izbeglice (UNHCR-a), CRPC je razvio Standarde kulturne medijacije u zaštiti, kojima se predlažu smernice i definišu osnove za obezbeđivanje kvalitetne usluge u zaštiti tražilaca azila, izbeglica i migranata. Publikacija je namenjena kulturnim medijatorima, humanitarnim i drugim organizacijama, kao i agencijama i institucijama koje angažuju kulturne medijatore i tumače/prevodioce.

 

Oglas Tender
26.01.2022.

Udruženje građana, Centar za kriznu politiku i reagovanje oglašava tender u edukativne svrhe.
Pozivaju se sve zainteresovane škole koje se bave neformalnom edukacijom da pošalju svoje aplikacije u periodu od 26.01.2022. zaključno sa 09.02.2022.

 

Održana tri okrugla stola na temu inkluzije i integracije
07.10.2021.

U okviru projekta koji Centar za kriznu politiku i reagovanje sprovodi u partnerstvu sa Državnim sekretarijatom za migracije Švajcarske Konfederacije (SEM), u septembru i oktobru u Pirotu, Obrenovcu i Kikindi održana su tri okrugla stola pod nazivom «Hajde da se upoznamo – Izbeglice naše komšije

GALERIJA

CRPC okom objektiva

POGLEDAJ

DONIRAJTE

Naš rad možete podržati donacijom na žiro račun: 160-457135-57 Banca Intesa