O NAMA

Centar za kriznu politiku i reagovanje (CKPR) je organizacija civilnog društva osnovana kao dobrovoljno, nestranačko i neprofitno udruženje građana, radi ostvarivanja ciljeva u ovoj oblasti, promocije i zaštite ljudskih prava, kao i edukacije o ljudskim pravima. CKPR je naročito posvećen zaštiti vulnerabilnih individua i grupa, njihovoj identifikaciji, proceni potreba i zalaganju za ostvarivanje njihovih prava.

NAŠI CILJEVI

O NAMA

Centar za kriznu politiku i reagovanje (CKPR) je organizacija civilnog društva osnovana kao dobrovoljno, nestranačko i neprofitno udruženje građana, radi ostvarivanja ciljeva u ovoj oblasti, promocije i zaštite ljudskih prava, kao i edukacije o ljudskim pravima. CKPR je naročito posvećen zaštiti vulnerabilnih individua i grupa, njihovoj identifikaciji, proceni potreba i zalaganju za ostvarivanje njihovih prava.

NAŠI CILJEVI

NAŠI CILJEVI

Uspostavljanje i razvijanje lokalne, međugradske, regionalne i međunarodne saradnje sa drugim udruženjima, organizacijama, instituicijama i angažovanim pojedincima, uz međusobnu razmenu znanja i iskustava.

MISIJA I VIZIJA ORGANIZACIJE

NAŠI CILJEVI

Uspostavljanje i razvijanje lokalne, međugradske, regionalne i međunarodne saradnje sa drugim udruženjima, organizacijama, instituicijama i angažovanim pojedincima, uz međusobnu razmenu znanja i iskustava.

MISIJA I VIZIJA ORGANIZACIJE

MISIJA I VIZIJA
ORGANIZACIJE

Misija Centra za kriznu politiku i reagovanje se zasniva na promociji i zaštiti ljudskih prava i sprovođenju aktivnosti edukacije o ljudskim pravima.

DETALJNIJE O NAMA

MISIJA I VIZIJA
ORGANIZACIJE

Misija Centra za kriznu politiku i reagovanje se zasniva na promociji i zaštiti ljudskih prava i sprovođenju aktivnosti edukacije o ljudskim pravima.

DETALJNIJE O NAMA

DETALJNIJE O NAMA

Centar za kriznu poilitiku i reagovanje je udruženje građana osnovano od strane iskusnog osoblja Info centra za azil, koje u okviru zajedničkog projekta nekoliko organizacija nudi zaštitu velikom broju izbeglica koje dolaze u Beograd 2015. godine. Tokom 2016. Centar za kriznu politiku i reagovanje se izdvaja kao samostalni akter i nastavlja da pruža usluge korisnicima. Iste godine postaje implementacioni partner UNHCR-a i UNICEF-a. U periodu od septembra 2015. do decembra 2016. godine u okviru prostora Info centra za azil i Miksališta, beleži više od 105.000 poseta korisnika iz 50 zemalja sveta.

NAŠ TIM

DETALJNIJE O NAMA

Centar za kriznu poilitiku i reagovanje je udruženje građana osnovano od strane iskusnog osoblja Info centra za azil, koje u okviru zajedničkog projekta nekoliko organizacija nudi zaštitu velikom broju izbeglica koje dolaze u Beograd 2015. godine. Tokom 2016. Centar za kriznu politiku i reagovanje se izdvaja kao samostalni akter i nastavlja da pruža usluge korisnicima. Iste godine postaje implementacioni partner UNHCR-a i UNICEF-a. U periodu od septembra 2015. do decembra 2016. godine u okviru prostora Info centra za azil i Miksališta, beleži više od 105.000 poseta korisnika iz 50 zemalja sveta.

NAŠ TIM

Upoznajte neke od članova našeg tima

Stojimo vam na raspolaganju.