Novi ciklus edukativno-kreativnih radionica

04.10.2021.

Počeo je novi ciklus umetničkih i frizerskih edukativno-kreativnih radionica. Uz podršku LDS Charities Serbia, u okviru projekta „Hand in Hand“ (Ruka ruci) deca bez pratnje i žene i devojke iz izbegličko-migrantske populacije imaju priliku da budu kreativni, da se međusobno druže i sarađuju, kao i da steknu korisna znanja.

Počeo je novi ciklus umetničkih i frizerskih edukativno-kreativnih radionica. Uz podršku LDS Charities Serbia, u okviru projekta „Hand in Hand“ (Ruka ruci) deca bez pratnje i žene i devojke iz izbegličko-migrantske populacije imaju priliku da budu kreativni, da se međusobno druže i sarađuju, kao i da steknu korisna znanja.
Osim CRPC facilitatora i kulturnih medijatora, veliku podršku pružaju i zaposleni u Centrima za azil u Krnjači i Bogovađi, u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Integracionoj kući „Pedro Arrupe“, kao i kolege iz UNHCR Serbia.